Dev gemilerin suya indirilişi izleyenler arasında heyecan yarattı.

Dev Gemiler Nasıl Yapılır?

Bir geminin hesap ve yapımı bugünkü mühendisliğin en büyük zaferlerinden biridir. On binlerce tonilâtoluk dev bir tekneyi deniz gibi bir sıvı üzerinde dengede tutabilmek ve büyük bir hızla yüzdürebilme problemi,tekniğin gerçekten en önemli başarılarından sayılır.

Yüzyıl önce, kendi gücüyle Atlas Okyanusu ‘ nu aşabilecek bir teknenin yapılabilmesi imkansız gibi görünürdü. Hele 18’inci yüzyıl başlarında yaşayanlar günümüzün büyük gemileriyle onların dev makinelerini görseler şaşarlardı.

Orta büyüklükte bir geminin yapılmasında bugün yüzlerce işçi çalışmaktadır. Omurganın kızağa konmasından teknenin kızaklar üzerinde kayarak denize inmesine kadar yapılan işler insanı hayretle içinde bırakır.

Gemi yapımı çok karışık bir iştir. Büyük bir teknik maharete ihtiyaç gösterir. Hiç bir şey tesadüfe bırakılmaz. Bir geminin yapımına başlanmadan önce resimleri çizilir, plan ve hesapları yapılır. Deneme havuzlarında, gemi maketi deneylere tabi tutulur; elde edilen sonuçlara göre plan üzerinde gereken değişikliklere girişilir.

Günümüzde gemilerin tekneleri çelik potrel ve levhalardan yapılmaktadır. İlk iş, çelik omurganın kızağa konmasıdır. Tekne iskeletinin belkemiğini meydana getiren ve baştan kıça kadar boylamasına uzayan omurga birbirine eklenmiş uzun, düz e kalın çelik potrellerden yapılır. Posta adı verilen kaburgalar alt uçlarından omurgaya bağlanır. Kaburgalarda birbirlerine yan omurgalarla tutturulur. Güverte döşemelerinin döşene bilmesi için kaburgaların üst uçlarına dayatılan ve kemere adı verilen enine potrellerin de bağlanmasıyla geminin iskeleti tamamlanmış olur. Bundan sonra çelik levhalardan meydana gelen dış ve iç kaplamalar iskelet üzerine perçinlenir. Güverte döşemeleri döşenir. Böylece geminin teknesi bitmiş ve denize indirilecek duruma gelmiş olur. Bu arada teknenin içi gene çelik levhalarla bölmelere ayrılır. Bölmeler arasına çelik kapılar konur. İleride gemi bir kazaya uğrayacak olursa bu kapılar kapatılıp öbür bölmelere girmesine engel olunur.

Tekne dış kaplamasının en fazla dalga basıncına uğrayacak bölümlerine en kalın çelik levhalar perçinlenir. Perçinleme hava basıncıyla çalışan otomatik çekiçlerle yapılır. Bugün büyük tezgahlarda gemi tekneleri plana göre çeşitli atelyelerde önceden hazırlanan ve tonlarca ağırlıktaki tekne bölümlerinin birbirlerine eklenmesiyle yapılmaktadır.

Böylece kızak fazla işgal edilmemiş ve teknenin yapımında hız kazanılmış olmaktadır.