Şerefli Türk subaylarının bir sorumluluğu sonucu ne olursa olsun üstlendiği, kaçmadığı duygu dolu sahne izleyenleri ağlatıyor.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk Kara Kuvvetleri

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti 7 cephede savaşa 2.850.000 kişiyi silah altına alarak girdi. Bu ordu 70 piyade, 2 süvari tümeninden oluşan 24 kolordulu 9 ordu birliğiydi. Çanakkale Savaşı'yla tarihe geçen ordu Mondros Mütarekesi'nden sonra zorunlu terhislerle 50.000 kişiye inmişti.

Osmanlı Ordusu'nun kalan iki kolordusundan biri Suriye cephesinden Ankara'ya nakledilen Ali Fuat Paşa komutasındaki 20. Kolordu, diğeri ise Kafkas Cephesinde Erzurum'da konuşlandırılmış Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu idi.

Osmanlı'nın bu son ordusu ile Kurtuluş Savaşı milis ve gönüllülerinden oluşan Kuvayı Milliye Türk Kara Kuvvetleri'nin temelidir. Kurtuluş sırasında kara kuvvetleri 9 kolordu halinde örgütlendi; 20 piyade tümeni, 1 süvari tümeni, 2 süvari grubu, 1 süvari tugayı.

Ağustos 1922'de kuvvetler 200.000 kişiydi. Batı, Doğu, Güney cephelerinde savaştı. Çatışmalar Batı cephesinde 1. İnönü Muharebesi ve 2. İnönü Muharebesi, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi.

Kore Savaşında Türk Kara Kuvvetleri

1950'de Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasıyla kara kuvvetlerinden 4.500 kişilik bir tugay Kore Türk Tugayı adıyla Kore'ye gitti. Savaş 3 yıl sürdü, 790 Türk askeri şehit oldu. Kore Savaşına giden Türk tugayı kahramanlıklarıyla, en çok Amerikan olmak üzere BM'ler kuvvetlerinin hayatını kurtarmıştır.

NATO le Türk Kara Kuvvetleri

1952'de NATO'ya giren Türkiye, ordusunu modern silahlarla donattı. Kara Kuvvetleri son olarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Harekatı'nı yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk Ordusu kendini dünyaya iyice kabul ettirdi.Kıbrıs'ın yarısının tekrar anavatana katılması Orduya çok büyük katkısı olmuştur.ABD ülkemize silah ambargosu koymuş ve Türk Ordusu'nda türk silahlar kullanılmaya başlamıştır.Bu Türk Ordusu'nun dünyanın en büyük 4. ordusu konumuna getirmiştir.